top of page
Image by Jeswin Thomas

Cognitieve Gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een behandelvorm waarbij je leert zowel de manier van denken als de manier van interpreteren van problematische situaties te veranderen. Soms ligt de nadruk meer op denken, soms meer op doen en laten.

Gedachten en gedrag

Cognitieve gedragstherapie gaat er van uit dat problemen beïnvloed en in stand gehouden worden door iemands gedachten en gedrag. De verwachting is dat door het onderzoeken, bespreken en veranderen van dat gedrag en die gedachten, je klachten zullen afnemen.

Combinatie van therapieën

Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van gedragstherapie en cognitieve therapie.  Er zijn behandelprotocollen gemaakt volgens de CGT voor meerdere stoornissen onder andere voor een  paniekstoornis, angststoornis, depressie, sociale fobie, burn-out.

bottom of page