top of page
Image by Jason Leung

Vergoeding

 

De praktijk biedt hulp in de Generalistische Basis GGZ. Dat wil zeggen dat de klachten relatief van lichte tot milde aard zijn en dat de verwachting is dat de de klachten binnen afzienbare tijd verholpen kunnen worden (maximaal 20 gesprekken).

 

Tijdens het intakegesprek zal worden bekeken of er sprake is van een DSM-V classificatie (angststoornis, stemmingsstoornis, ontwikkelingsstoornis, etc.). Wanneer dit het geval is, kom je in aanmerking voor vergoeding. Wanneer dit niet het geval is, zal je worden terugverwezen naar de (huis)arts/POH-GGZ’er en zal worden bekeken waar je het beste naar kunt worden verwezen. Wanneer blijkt dat de problematiek te ernstig is voor de GBGGZ, zal in overleg met de verwijzer worden gekeken waar je terecht kunt voor Specialistische GGZ (SGGZ).

Wanneer er geen sprake is van een DSM-V classificatie of wanneer er geen verwijzing is, kun je wel zorg krijgen vanuit de praktijk. De kosten zullen dan echter niet worden vergoed door de gemeente.

Ouder dan 18? Wanneer een jongere ouder dan 18 jaar is, wordt de zorg vergoed vanuit de zorgverzekering.

 

De praktijk heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Met een verwijzing van de huisarts kan een deel van de kosten na afloop van de behandeling gedeclareerd worden. Je moet rekeningen houden met het verplichte eigen risico. Ik raad je aan van tevoren bij de zorgverzekeraar te informeren welk deel van de kosten vergoed wordt.

bottom of page