top of page
Image by Yuhan Chang

Mindfulness training

Wat is mindfulness?

iMindfulness is een training in aandacht. Je leert met mindfulness in contact te komen met het hier en nu. Je observeert als het ware je eigen denkprocessen en gevoelens.

Hierdoor krijg je meer afstand van je gedachten en word je minder meegesleurd in de waan van alle dag. Je krijgt meer innerlijke rust. Je leert dus beter te voelen en wordt opmerkzaam voor wat er in jou speelt.

 

Bewustzijn

Met een mindfulness training oefen je hoe je in het hier en nu kunt zijn. Je traint als het ware je bewustzijn. Je wordt je bewust van je "zijn". Wat je voelt, ervaart, ziet.

Opmerkzaam zijn

Door te trainen in aandacht en mindful te leven, train je je hersenen.  Door meer opmerkzaam te zijn in het hier en nu, zie je  meer mogelijkheden en voel  je daardoor meer ruimte om je eigen keuzes te maken. En als je beter voelt wat je voelt, kun je ook veel beter voor jezelf zorgen. 

Meer focus en plezier

Mindfulness heeft niet als doel om je beter te voelen, maar dat je beter gaat voelen. Mindfulness is trainen in aandacht. Meer focus, meer plezier, meer tijd, meer ruimte, meer mogelijkheden zien en meer in het nu.

bottom of page