top of page
Image by Mahdis Mousavi

Traumabehandeling

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een behandelmethode voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring zoals een ongeval, pesterijen, medische handeling, geweldsincidenten en verlieservaringen. Ook kan worden gewerkt aan versterking van het gevoel van zelfwaardering of eigenwaarde.

Bij EMDR worden elementen van verschillende gangbare therapievormen gecombineerd met beurtelingse  stimulatie van beide hersenhelften. Zo wordt de informatieverwerking in de hersenen gestimuleerd. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat EMDR succesvol is bij volwassenen. Ook bij kinderen zijn de uitkomsten veelbelovend, zo niet nog beter.

EMDR werd meer dan 25 jaar geleden voor het eerst beschreven door de Amerikaans psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode.

 

bottom of page